Nr. Data Conținut Fișier Anexă
13 14/02/2024 [Caracter normativ] privind acordarea dreptului legal de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra unor imobile aflate în domeniul public/privat ( drumuri comunale, sătești și zone adiacente) al U.A.T. Huruiești, pentru realizarea lucrărilor de extindere rețea și racorduri/branșament la rețelele publice de energie electrică, pentru ,, Alimentare cu energie electrică Gospodăria de Apă, localitatea Capotești, comuna Huruiești, județul Bacăuˮ Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea dreptului legal de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra unor imobile aflate în domeniul public/privat ( drumuri comunale, sătești și zone adiacente) al U.A.T. Huruiești, pentru realizarea lucrărilor de extindere rețea și racorduri/branșament la rețelele publice de energie electrică, pentru ,, Alimentare cu energie electrică Gospodăria de Apă, localitatea Capotești, comuna Huruiești, județul Bacăuˮ

Descarcă

12 14/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 2181/15.08.2011, pentru o suprafață de 34,97 mp din clădirea dispensarului uman Huruiești – activitate farmacie Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr. 2181/15.08.2011, pentru o suprafață de 34,97 mp din clădirea dispensarului uman Huruiești – activitate farmacie

Descarcă

11 14/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „ CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DEZABILITĂȚIˮ la nivelul comunei Huruiești, județul Bacău și demararea procedurii privind accesarea finanțării prin Planul Național de Relansare și Reziliență, pentru acest obiectiv de investiții Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „ CENTRU DE ZI DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DEZABILITĂȚIˮ la nivelul comunei Huruiești, județul Bacău și demararea procedurii privind accesarea finanțării prin Planul Național de Relansare și Reziliență, pentru acest obiectiv de investiții

Descarcă

10 14/02/2024 [Caracter normativ] privind atestarea apartenenței la domeniul public al U.A.T. Huruiești a unei suprafețe de teren, de 670 mp, amplasată în intravilanul satului Huruiești, comuna Huruiești, judetul Bacău ,T 106/22, parcela CC6 Descarcă

[Caracter normativ] privind atestarea apartenenței la domeniul public al U.A.T. Huruiești a unei suprafețe de teren, de 670 mp, amplasată în intravilanul satului Huruiești, comuna Huruiești, judetul Bacău ,T 106/22, parcela CC6

Descarcă

9 14/02/2024 [Caracter normativ] privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Berdilă Romiță, domiciliată în sat Huruiesti, comuna Huruiești, județul Bacău, pentru a acoperi o parte dintre cheltuielile de înmormântare suportate pentru defunctul Berdilă Ionel, fiul acesteia Descarcă

[Caracter normativ] privind acordarea unui ajutor de urgență numitei Berdilă Romiță, domiciliată în sat Huruiesti, comuna Huruiești, județul Bacău, pentru a acoperi o parte dintre cheltuielile de înmormântare suportate pentru defunctul Berdilă Ionel, fiul acesteia

Descarcă

8 14/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea decontării, pentru lunile noiembrie 2023 , decembrie 2023 și ianuarie 2024, a cheltuielilor de transport către și de la locul de muncă, ale personalului didactic și personalului didactic auxiliar încadrat la Școala Gimnazială ,,Vasile Pârvanˮ Huruiești și care nu au domiciliul în comuna Huruiești, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea decontării, pentru lunile noiembrie 2023 , decembrie 2023 și ianuarie 2024, a cheltuielilor de transport către și de la locul de muncă, ale personalului didactic și personalului didactic auxiliar încadrat la Școala Gimnazială ,,Vasile Pârvanˮ Huruiești și care nu au domiciliul în comuna Huruiești, județul Bacău

Descarcă

7 14/02/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli sectiunea A si E pentru anul 2024, estimarea pentru anii 2025-2027 și închiderea contului de exercițiu bugetar al anului 2023 la comuna Huruiesti, judetul Bacau Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli sectiunea A si E pentru anul 2024, estimarea pentru anii 2025-2027 și închiderea contului de exercițiu bugetar al anului 2023 la comuna Huruiesti, judetul Bacau

Descarcă

6 09/01/2024 [Caracter normativ] privind validarea Dispoziției nr. 156/21.12.2023 emisă de către Primarul comunei Huruiești, județul Bacău privind rectificarea bugetului local- trimestrul IV, prin suplimentare de credite bugetare de la un capitol bugetar la altul Descarcă

[Caracter normativ] privind validarea Dispoziției nr. 156/21.12.2023 emisă de către Primarul comunei Huruiești, județul Bacău privind rectificarea bugetului local- trimestrul IV, prin suplimentare de credite bugetare de la un capitol bugetar la altul

Descarcă

5 09/01/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.3600/03.08.2021 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune nr.3600/03.08.2021

Descarcă

4 09/01/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform Actului Adițional nr. 7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/ 06.05.2015 încheiat cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform Actului Adițional nr. 7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/ 06.05.2015 încheiat cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.

Descarcă

3 09/01/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în Comuna Huruiești, județul Bacău, în anul școlar 2024-2025 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în Comuna Huruiești, județul Bacău, în anul școlar 2024-2025

Descarcă

2 09/01/2024 [Caracter normativ] privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2024, la nivelul comunei Huruiești, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2024, la nivelul comunei Huruiești, județul Bacău

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă