Nr. Data Conținut Fișier Anexă
4 18/12/2022 [Caracter normativ] privind stabilirea taxe speciale de salubrizare pentru anul 2023 pentru consumatorii casnici și noncasnici, la nivelul comunei Huruiești, județul Bacău Descarcă

[Caracter normativ] privind stabilirea taxe speciale de salubrizare pentru anul 2023 pentru consumatorii casnici și noncasnici, la nivelul comunei Huruiești, județul Bacău

Descarcă

3 18/12/2022 [Caracter normativ] privind consemnarea, din bugetul local al comunei Huruiești, a sumei reprezentând plata despăgubirilor la dispoziția proprietarilor imobilului, aprobarea emiterii deciziei de expropriere și finalizarea procedurii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică pentru suprafața de teren de 3500mp, situat în comuna Huruiești, județul Bacău, nr cadastral 61453, coridor de expropriere conform HCL nr 53/2022, în vederea realizării unor lucrări la obiectivul de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Ocheni și sat Fundoaia, Comuna Huruiești , județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind consemnarea, din bugetul local al comunei Huruiești, a sumei reprezentând plata despăgubirilor la dispoziția proprietarilor imobilului, aprobarea emiterii deciziei de expropriere și finalizarea procedurii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică pentru suprafața de teren de 3500mp, situat în comuna Huruiești, județul Bacău, nr cadastral 61453, coridor de expropriere conform HCL nr 53/2022, în vederea realizării unor lucrări la obiectivul de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Ocheni și sat Fundoaia, Comuna Huruiești , județul Bacău”

Descarcă

2 18/12/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Ocheni și sat Fundoaia, Comuna Huruiești, Județul Bacău” Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Ocheni și sat Fundoaia, Comuna Huruiești, Județul Bacău”

Descarcă

1 18/12/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Huruiești, județul Bacău pe trimestrul IV, anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Huruiești, județul Bacău pe trimestrul IV, anul 2022

Descarcă

9 06/12/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea loturilor suprafețelor de teren care constituie locuri de consum în cadrul obiectivelor de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Prădaiș, comuna Huruiești, județul Bacău”, respectiv, „Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Capotești, comuna Huruiești, județul Bacău” în vederea extinderii rețelei electrice la aceste obiective Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea loturilor suprafețelor de teren care constituie locuri de consum în cadrul obiectivelor de investiții „Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Prădaiș, comuna Huruiești, județul Bacău”, respectiv, „Înființare sistem de alimentare cu apă în sat Capotești, comuna Huruiești, județul Bacău” în vederea extinderii rețelei electrice la aceste obiective

Descarcă

8 06/12/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea cooperării U.A.T. Huruiești cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MYSMIS 130963 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea cooperării U.A.T. Huruiești cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, în vederea implementării proiectului ”HUB de servicii MMSS-SII MMSS”, cod MYSMIS 130963

Descarcă

7 06/12/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea susținerii, din bugetul local , a jumătate din suma lunară reprezentând contravaloare factură gaze naturale clădire dispensar uman Huruiești- activitate cabinet medical individual de familie, în perioada decembrie 2022-martie 2023 Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea susținerii, din bugetul local , a jumătate din suma lunară reprezentând contravaloare factură gaze naturale clădire dispensar uman Huruiești- activitate cabinet medical individual de familie, în perioada decembrie 2022-martie 2023

Descarcă

6 06/12/2022 [Caracter normativ] privind inițierea procedurilor de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al Comunei Huruiești, județul Bacău și al Regulamentului Local de Urbanism (RLU) la nivelul Comunei Huruiești, județul Bacău și aprobarea prelungirii documentațiilor de urbanism existente până la finalizarea acestor proceduri Descarcă

[Caracter normativ] privind inițierea procedurilor de actualizare a Planului Urbanistic General (PUG) al Comunei Huruiești, județul Bacău și al Regulamentului Local de Urbanism (RLU) la nivelul Comunei Huruiești, județul Bacău și aprobarea prelungirii documentațiilor de urbanism existente până la finalizarea acestor proceduri

Descarcă

5 06/12/2022 [Caracter normativ] privind anularea creanțelor fiscale mai mici de la 40 de lei , aflate în sold la data de 31.12.2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind anularea creanțelor fiscale mai mici de la 40 de lei , aflate în sold la data de 31.12.2022

Descarcă

4 06/12/2022 [Caracter normativ] privind indexarea și stabilirea, începând cu anul 2023 a nivelului valorilor impozabile, a impozitelor locale pentru vehiculele grele de marfă prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal art. 470 alin.(5) și (6) în funcție de rata de schimb a monedei euro, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind indexarea și stabilirea, începând cu anul 2023 a nivelului valorilor impozabile, a impozitelor locale pentru vehiculele grele de marfă prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal art. 470 alin.(5) și (6) în funcție de rata de schimb a monedei euro, în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie 2022

Descarcă

3 06/12/2022 [Caracter normativ] privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei necesare achiziționării de cadouri pentru acordarea, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, copiilor care frecventează cursurile școlare în cadrul unităților de învățământ aflate pe raza comunei Huruiești Descarcă

[Caracter normativ] privind aprobarea alocării de la bugetul local a sumei necesare achiziționării de cadouri pentru acordarea, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, copiilor care frecventează cursurile școlare în cadrul unităților de învățământ aflate pe raza comunei Huruiești

Descarcă

2 06/12/2022 [Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Huruiești, județul Bacău pe trimestrul IV, anul 2022 Descarcă

[Caracter normativ] privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Huruiești, județul Bacău pe trimestrul IV, anul 2022

Descarcă

  Nr. Data Conținut Fișier Anexă